AOW-Partnertoeslag 2015

Wat is de AOW-Partnertoeslag? Dat is een extra bedrag op uw AOW pensioen. Dit ontvangt u als uw partner jonger is en een laag of geen inkomen heeft.

Bereikt u in 2015 de AOW leeftijd dan ontvangt u een AOW pensioen.

Heeft u een partner dan is uw AOW Pensioen € 762,88 bruto per maand ( dit bedrag is inclusief Koopkrachttegemoetkoming, Oudere Belastingplichtigen en exclusief indexatie).

Nu ontvangt u € 737,76 bruto erbij voor uw partner die geen of heel weinig inkomen heeft, dit is de partnertoeslag.

Deze partnertoeslag verdwijnt in 2015. Dit geldt voor diegene die geboren zijn in 1950 of later en in 2015 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. (Dit besluit is reeds genomen in 1995, omdat steeds meer vrouwen werken en financieel zelfstandig zijn).

Kort gezegd: Bent u geboren in het jaar 1950? Bent u gehuwd of woont u samen? Is uw partner jonger dan u?  Dan gaat u een pensioen ontvangen voor gehuwden en samenwonenden en dat is in 2015 € 762.88 bruto per maand.

Bereikt uw jongere partner de AOW- leeftijd ontvangt die ook een AOW-Pensioen.  

De volgende situatie kan zich dan voordoen: u heeft tijdelijk minder inkomsten!

Om die periode te overbruggen is het noodzakelijk wellicht geld opzij te leggen. Als u een aanvullend pensioen heeft en voldoende spaargeld is dat wellicht helemaal niet nodig, maar het is goed er rekening mee te houden. Wat ook meespeelt is de periode die overbrugd moet worden. Is uw partner veel jonger of zit er slechts enkele maanden leeftijdsverschil tussen u en uw partner.

Als u geboren bent vóór 1950 dan blijft de partner toeslag hetzelfde. Bent u geboren in november of december 1949 dan ontvangt u partnertoeslag als u voor 1 januari 2015 gehuwd was of samenwoonde.

U ontvangt de AOW partnertoeslag totdat uw partner zelf AOW ontvangt. Tenzij uw partner een eigen inkomen heeft.

Meer weten over dit onderwerp AOW-Partnertoeslag? Kijk op Rijksoverheid.nl/partnertoeslag.

Bron: Zenderstreeknieuws 15-10-2014Bekijk ook andere Adviesplaats sites:
AIXAM
Random tip:

Copyright © Ventura Connect Group BV 2021

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Adviesplaats.nl
Het antwoord op al uw vragen
50Plus