Veranderingen Zorgverzekering 2011


 

De belangrijkste veranderingen in uw  Basis Zorgverzekering per 2011 

Verplichte eigen risico. Het verplichte eigen risico gaat van € 165,00 naar € 170,00. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder.
Loophulpmiddelen. Hierin verdandert niets!  De rollator , het looprek enz. blijven in het basispakket.
Anticonceptie. De pil, het spiraaltje en andere conceptiemiddelen worden alleen nog vergoed tot 21 jaar. De pil blijft vergoed bij bepaalde medische indicaties.
Fysiotherapie Vanaf 18 jaar komen de eerste twaalf behandelingen, bij een chronische aandoening, voor eigen rekening.
Bekkenfysiotherapie. Bekkentherapie bij urine incontinentie bij de fysoitherapeuit wordt voortaan vergoed tot en met de negende behandeling.
Tandarts. De tandarts wordt alleen uit het basisparket vergoed voor jongeren tot 18 jaar.
Kaakchirurgie. Als u een tand of kies laat trekken (eenvoudige extratctie) bij de kaakchirurg wordt dit niet meer vergoed uit het basispakket.
Antidepressieva. Antidepressieva worden alleen nog vergoed bij een peberkt aantal medische indicaties.
Stoppen met roken. Gedragsbegeleiding en bijvoorbeeld nicotine vervangers, die u helpen met het stoppen met roken, worden voortaan uit het basispakket vergoed.  


 

 Bekijk ook andere Adviesplaats sites:
AIXAM
Random tip:

Copyright © Ventura Connect Group BV 2020

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Adviesplaats.nl
Het antwoord op al uw vragen
50Plus