Audicien


Met slechte ogen ga je allang niet meer direct naar de oogarts. In de meeste gevallen loop je direct bij de opticien binnen. Hij verricht de oogmetingen en helpt je direct bij het kiezen van het juiste montuur. Sinds 2006 kun je zonder doorverwijzing van de huisarts een afspraak maken bij de fysiotherapeut. Zorg wordt steeds overzichtelijker, toegankelijker en efficiënter. Ook in de hoorzorg is deze verandering in volle gang. Uw professionele audicien is er helemaal klaar voor.

Sinds 2011 hebben alle vakaudiciens een uitgebreid en intensief lesprogramma gevolgd om de conditie van uw gehoor en eventuele gehoorproblemen te kunnen beoordelen. Audiometrische traige, noemen we dat. In gewoon Nederlands: op basis van een aantal uitgebreide tests is een vakaudicien in staat om de aard en de omvang van het gehoorprobleem in kaart te brengen. De audicien beoordeelt of een hoortoestel, of een ander hulpmiddel, een oplossing zou kunnen zijn of dat er iets anders aan de hand is. En is dat laatste het geval dan volgt alsnog de doorverwijzing naar een KNO-arts.

Audiciens hebben vaak intensief contact met KNO-artsen. Indien de audicien van mening is dat er sprake is van een acute situatie, dan zal hij, indien gewenst, contact leggen met de lokale KNO-afdeling en proberen u met enige voorrang op het spreekuur te plaatsen, Kortere lijnen, sneller handelen en direct duidelijkheid. Het doel is mensen met gehoorproblemen sneller en beter van dienst te zijn. Enkele zorgverzekeraars stimuleren deze ontwikkeling, die efficiëntere, minder omslachtige hoorzorg zal opleveren. Uiteindelijk zal dit een bijdrage leveren aan besparingen.

Wanneer u een gehoortoestel wilt laten aanmeten, worden eerst 5 stappen doorlopen. Allereerst wordt er een consult gehouden met een audicien. Hieraan legt u uw verhaal voor en vertelt u wat de klachten zijn. Daarna inspecteert de audicien het gehoor en daarna wordt er een gehoortest afgenomen. Op basis van de hoortest en de inspectie van het gehoor zal de audicien zijn bevindingen doorgeven. Tot slot kan er op basis van de bevindingen van de audicien ervoor gekozen worden om een hoortoestel aan te meten of diegene door te verwijzen naar een KNO-arts.

Heeft u zelf last van gehoorverlies? Hoort u alles nog wel, maar verstaat u sommige dingen wat minder? U kunt dan simpel en snel even binnen lopen bij een vakaudicien. Daar kan dan een afspraak gemaakt worden voor een vrijblijvende gehoortest.
Bekijk ook andere Adviesplaats sites:
AIXAM
Random tip:

Copyright © Ventura Connect Group BV 2020

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Adviesplaats.nl
Het antwoord op al uw vragen
50Plus