Slecht horen en ouderen


Tijdens het ouder worden neemt de kwaliteit van de zintuigen af en dat is een normaal verschijnsel. Dit afname proces verloopt niet bij iedereen hetzelfde. Hoewel veel mensen hun hele leven een perfect gehoor hebben, verliezen de meeste mensen geleidelijk wat gehoorscherpte vanaf hun twintigste levensjaar. Dit geldt met name voor de hoge tonen, bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd worden ook de lage tonen vaak al minder goed waargenomen.

Bij ouderen raakt de gehoorgang ook sneller verstopt door een verhoogde productie van oorsmeer. De werking en gevoeligheid van het midden- en binnenoor zijn aan slijtage onderhevig en nemen af. Beschadigingen van het binnenoor door blootstelling aan overmatig lawaai en verschillende ziekten kunnen ook het gehoor aantasten.  Heel af en toe de oren uit laten spuiten of een gehoorapparaat kunnen vaak veel problemen oplossen.

Naar schatting heeft in Europa één op de zeven mensen in meer of mindere mate last van een verminderd gehoorvermogen en is dus ook in meer of mindere mate slechthorend. In veel van deze gevallen is het zo dat het gehoorvermogen zodanig achteruitgegaan is, dat er onder andere problemen ontstaan bij het volgen van gesprekken.

Meestal ontstaan gehoor problemen geleidelijk aan. Hierdoor heeft de persoon in kwestie het zelf vaak in het begin niet in de gaten. Doordat de zachte geluiden in de omgeving geleidelijk aan steeds zachter worden en steeds meer vervagen, valt het niet heel erg op. Vaak zijn het mensen uit de omgeving, zoals collega’s of gezinsleden die opmerken dat iemand niet goed meer kan horen. Zij moeten dan bijvoorbeeld steeds herhalen wat ze zeggen of het valt hen op dat de tv en/of radio telkens heel erg hard gezet wordt.

 

Om vast te kunnen stellen in hoeverre er sprake is van een gehoorprobleem, is er een algemene indeling gemaakt. Deze indeling staat hieronder weergegeven.

 • normaal horend tot licht slechthorend: een verlies tussen 0 en 30 dB.
  Een heel zacht gesprek of een gesprek op grote afstand kunnen problemen geven.
 • licht tot matig slechthorend: een verlies tussen 30 en 50 dB.
  Een licht uitspraakprobleem is mogelijk. Wanneer de afstand tussen beide gesprekspartners groter is dan één meter of één van de gesprekspartners spreekt zachtjes, is het voor de slechthorende moeilijk om te volgen.
 • ernstig slechthorend: een verlies tussen 50 en 70 dB.
  Waarschijnlijk is er een spraakprobleem en is er een achterstand in de ontwikkeling van de taal. Alleen luide stemmen worden verstaan. Groepsgesprekken zijn heel moeilijk te volgen.
 • zwaar slechthorend: een verlies tussen 70 en 90 dB.
  De uitspraak en het begrijpen van taal zijn problematisch. Luide stemmen op ongeveer 30 cm van het oor worden gehoord, maar niet noodzakelijk ook verstaan. Geluiden uit de omgeving kunnen nog herkend worden.
 • doof: een verlies tussen 90 en 120 dB.
  Geluiden zijn alleen nog waarneembaar onder de vorm van vibraties of trillingen. Ook hier verlopen de ontwikkeling van de gesproken taal en de uitspraak heel moeilijk.

Gehoorproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen we door veel lawaai slechthorend worden of bijvoorbeeld door bepaald medicijngebruik. Bij de meeste mensen gaat het gehoorvermogen met het toenemen van de jaren steeds een beetje achteruit. Gehoorproblemen kunnen zich echter ook op een jongere leeftijd voordoen. Zelfs bij hele jonge kinderen of bij pasgeborenen. Gehoorproblemen kunnen ook erfelijk zijn.

Om goed vast te kunnen stellen of je gehoorproblemen hebt en in welke mate je last hebt van een verminderd gehoorvermogen, zou je een gehoortest kunnen doen. Er zijn verschillende hoorspecialisten die een professionele gehoortest af kunnen nemen. Om een algemene indruk te krijgen van je gehoorvermogen, kun je ook op internet een gehoortest doen. Hierbij is het echter wel belangrijk om er rekening mee te houden dat dit geen professionele gehoortest is.


 Bekijk ook andere Adviesplaats sites:
AIXAM
Random tip:

Copyright © Ventura Connect Group BV 2019

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Adviesplaats.nl
Het antwoord op al uw vragen
50Plus