Overwaarde huis


De overwaarde van een huis wordt vastgesteld door te kijken naar het verschil tussen de mogelijke verkoopwaarde van een huis en de hypotheek die op het huis genomen is. Vaak is het zo dat hoe langer geleden het huis gekocht is, hoe hoger de overwaarde is. Om de hoogte van uw overwaarde te bepalen kan een taxatie plaatsvinden of gekeken worden naar de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) die vastgesteld is door de gemeente.

In principe kan voor de totale waarde van een huis een lening afgesloten worden. Wanneer dan de waarde van het huis stijgt, zou er meer geleend kunnen worden. Op dat moment is sprake van overwaarde.

Vooral bij 50plussers en dan met name bij gepensioneerde mensen kan de overwaarde huis een belangrijk rol gaan spelen. Vaak hebben gepensioneerden een beperkt inkomen, maar door de jaren heen wel een flinke overwaarde in hun koopwoning opgebouwd. Wanneer die overwaarde vrijgemaakt zou kunnen worden, zou u als 50plusser en/of gepensioneerde langer in uw eigen huis kunnen blijven wonen. Dit is prettiger wanneer u wat ouder wordt en daarnaast kostenbesparend voor de zorg.

Op dit moment zijn verschillende bedrijven bezig om te regelen dat de overwaarde van het huis inderdaad voor gepensioneerden vrijgemaakt kan worden. In Nederland hebben gepensioneerden 214 miljard euro aan overwaarde in hun woning zitten.

In andere landen zoals Groot-Brittannie en de Verenigde staten is het mogelijk voor 50-plussers om die overwaarde te verzilveren. In Nederland is dat echter niet meer gebruikelijk. Bedrijven zoals Taskfoce Verzilveren proberen bancaire producten zoals de verkoop-en-terughuur en de omkeerhypotheek weer terug te brengen. Beide producten geven als het ware een voorschot op de toekomstige verkoopopbrengst van het huis. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een omkeerhypotheek blijft de bewoner de eigenaar, bij ‘verkoop-en-terughuur’echter niet.

Een andere manier om de overwaarde huis te verzilveren is door het huis simpelweg te verkopen. Veel 50plussers willen dit echter liever niet. Op dit moment wordt nog gekeken of het in Nederland ook weer mogelijk gemaakt wordt om de overwaarde huis te verzilveren.


 Bekijk ook andere Adviesplaats sites:
AIXAM
Random tip:

Copyright © Ventura Connect Group BV 2020

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Adviesplaats.nl
Het antwoord op al uw vragen
50Plus