Ouderenbond

In Nederland heeft zich door de jaren heen een sterke vergrijzing voorgedaan. Hierdoor is de groep 50plussers en ouder erg sterk vertegenwoordigd. 50plussers en senioren vormen dus een groot, maar ook een belangrijk deel van de Nederlandse samenleving. Zij leveren aan de ene kant belangrijke en omvangrijke bijdragen aan de samenleving, maar vormen aan de andere kant ook een groep mensen die relatief gezien meer zorg en ondersteuning nodig hebben.

Om de groep 50-plussers en ouderen te ondersteunen, zijn er in Nederland ouderenbonden opgericht. Deze ouderenbonden komen op voor de belangen van alle ouderen waaronder ook de 50plussers. Ze streven naar verbetering van de positie van ouderen in de maatschappij.

In Nederland vertegenwoordigen de verschillende ouderenbonden samen ruimen 1 miljoen ouderen. De meeste ouderenbonden hebben een lokale afdeling die zich specifiek bezig houdt met de belangen van 50-plussers in hun regio. De verschillende afdelingen van een ouderenbond houden zich onder andere bezig met het gemeentelijk ouderenbeleid, voorzieningen, huisvesting, het open houden van winkels en loketten, sport en cultuur en veiligheid en vervoer.

Wanneer je lid bent van een ouderenbond kun je gebruik maken van veel (gratis) services en kortingen. Zo is er de mogelijkheid om een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten, waarmee u per jaar veel geld kunt besparen. Toch zijn van de circa 5,7 miljoen 50 plussers in Nederland, slechts 1 miljoen mensen lid van een ouderenbond. Deze groep mensen laat veel voordeel liggen. Dit is toch zonde!

Behoort u zelf tot de categorie 50-plus of ouder, dan kunt u overwegen om lid te worden van een ouderenbond en zelf gebruik te maken van de vele voordelen. Er zijn in Nederland verschillende soorten 
ouderenbonden.
 Hieronder staan de bekendste ouderenbonden:

• ANBO, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
• Unie KBO, Katholieke Bond voor Ouderen
• KBO Brabant
 NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere   Migranten
• NVOG, Ned.Ver. van Organisaties van Gepensioneerden
 PCOB, Belangenbehartiging 50-plus 
• CSO, Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties

De CSO is de overkoepelende ouderenorganisatie. Al ruim vijftig jaar zijn de Unie KBO, PCOB, NOOM en de NVOG aangesloten bij de CSO. Samen hebben ze meer dan een half miljoen leden!

Mocht u meer informatie willen over de verschillende ouderenorganisaties, neem dan eens een kijkje op de website van een ouderenbond die u aanspreekt. Op de websites kunt u onder andere de visie en de voordelen van de desbetreffende ouderenbond bekijken.Bekijk ook andere Adviesplaats sites:
AIXAM
Random tip:

Copyright © Ventura Connect Group BV 2020

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Adviesplaats.nl
Het antwoord op al uw vragen
50Plus