Het CAK

Wat is het CAK eigenlijk. De afkorting CAK staat voor Centraal Administratie Kantoor. Het is een uitvoering organisatie in de Zorg en Welzijnsector.

Het CAK draagt de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van financiële regelingen en informatieve taken. Het CAK heeft geen winstoogmerk en heeft als doelstelling haar wettelijke taken zo gericht mogelijk uit te voeren.

Als u op een bepaalde manier Zorg ontvangt dient u zelf ook een steentje bij te dragen in de vorm van de Eigen Bijdrage.

Het CAK zorgt voor de vaststelling, de facturatie en de inning van de Eigen Bijdrage.

Op de website van het CAK vindt u diverse rekenprogramma’s voor het berekenen van uw Eigen bijdrage.

U vindt bij het CAK informatie over de volgende zaken:

  • Zorg met Verblijf
  • Zorg Thuis
  • Algemene Tegemoetkoming ( Wtcg)
  • Persoonsgebonden budget
  • Hulpmiddelen en voorzieningen
  • Compensatie eigen risico

Gratis Telefoonnummers van het CAK.

Heeft u te maken met of heeft u vragen over de volgende onderwerpen kunt u gebruik maken van gratis telefoonnummers:

Wmo 0800 - 1925  
Zorg zonder Verblijf 0800 - 1925  
Zorg met Verblijf 0800 - 0087  
Comp. eigen risico 0800 - 2108  
Wtcg 0800 - 0300  


Hulp nodig bij administratieve zaken bijvoorbeeld i.v.m. het CAK? Dan kan ik u wellicht helpen.
Aanhef: dhr / mevr
Achternaam: *
PC & Plaats: *
Telefoon: *
Email: *
 
Waneer wilt u worden gebeld? Graag een tijdstip aangeven:
Op welk telefoonnummer mag ik u bellen?
Waarmee kan ik u helpen?
 


Bekijk ook andere Adviesplaats sites:
AIXAM
Random tip:

Copyright © Ventura Connect Group BV 2020

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Adviesplaats.nl
Het antwoord op al uw vragen
50Plus